Forlaget Amalie

Forlaget Amalie

- er et græsrodsforlag. Forlagets formål er at drive forlagsvirksomhed i form temapublikationer, plakater m.v. samt udgive redigere og administrere Bladet Amalie

Både forlag og blad har eksisteret siden 1979 - så Amalie er ikke længere nogen årsunge...

Fra udgangspunktet som psykiatriens mest kritiske vogter, går vi nu mere dialogens vej.

Fremfor at bruge alle kræfter på at være frontkæmper mod psykiatrien, sætter vi kræfterne fri til nytænkning. Filosofien er nu: at vil du ikke acceptere, eller kan du ikke bruge, det som systemerne tilbyder, så må du prøve at gøre sig klart, hvad der kan sættes i stedet.

Udfra tanken om recovery, startede en lille gruppe af Galebevægelsens aktivister lokalradioen Radioti. Herefter fulgte oprettelsen af det brugerstyrede Netværkstedet Thorvaldsen, der i dag rummer Rooster Music, Udviklingsprojektet Recovery Danmark, Lønnede medarbejdere i brugerstyrede steder, musik og undervisning.

Nyeste nummer af Amalie
Forår 2014
[ mere info ]


Amalie skranter alvorligt - selvom hun knapt er fyldt de 30!

Vi får jævnligt tegninger, digte, essays m.m. til vores blad Tak til alle for det! - og bliv endelig ved med at sende Jeres ting!
MEN: vi mangler abonnenter.
Og vi mangler redaktions-medlemmer.

Er bladet ikke på dit lokale bibliotek, så bed bibliotekaren om at skaffe det.
Forklar psykiateren, at det er sundt at se tingene fra en anden side. Eller noget helt tredje.

-> læs mere